Speciaal Onderwijs

Hieronder vindt je een overzicht van de 20 beste websites in de rubriek speciaal onderwijs. Hoort jouw website ook in de rubriek speciaal onderwijs thuis, maar is deze nog niet bekend bij ons dan kan je je website gratis aanmelden.
Je website maakt dan automatisch kans om bij de beste 20 websites in de rubriek speciaal onderwijs te behoren.
Wil je als eerste getoond worden in de rubriek speciaal onderwijs? Plaats dan een Top Vermelding.

SBO Westerwel

SBO Westerwel

Westerwel is een school voor Speciaal BasisOnderwijs. Deze site geeft praktische Ún actuele informatie over/van Westerwel voor ouders, leerlingen en andere belanghebbenden.
Tilburg
9.4 van 3 stemmen
Basisschool De Kraanvogel

Basisschool De Kraanvogel

Op deze website houden we u op de hoogte van allerlei zaken die op school plaats vinden. Zo kunt u hier de schoolgids doorlezen, foto's bekijken enáde nieuwsbrieven lezen.
Vorden
9 van 1 stem
De Wingerd

De Wingerd

De Wingerd
Damwoude
9 van 1 stem
Monseigneur Bekkersschool Eindhoven

Monseigneur Bekkersschool Eindhoven

Monseigneur Bekkersschool Eindhoven
Eindhoven
7.8 van 2 stemmen
Sg. De Keyzer

Sg. De Keyzer

Scholengemeenschap voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs
Goirle
5.7 van 1 stem
SBO-Aquamarijn

SBO-Aquamarijn

SBO Aquamarijn is een christelijke school voor speciaal basisonderwijs in Leeuwarden. Speciaal basisonderwijs is er voor leerlingen die het op de gewone basisschool te moeilijk vinden en voor kinderen met opvoedingsproblemen. De school ...
Leeuwarden
0 van 0 stemmen
W.B. Noteboomschool Amsterdam

W.B. Noteboomschool Amsterdam

De Noteboomschool Amsterdam helpt kinderen die moeite hebben met het programma van de basisschool. Onze heldere missie luidt: ’Het bieden van openbaar speciaal (basis)onderwijs en paramedische en verpleegkundige zorg voor kinderen ...
Amsterdam Zuidoost
0 van 0 stemmen
Elsenburgschool

Elsenburgschool

De kinderen die op onze school geplaatst worden, zijn minder kansrijk dan kinderen op de reguliere basisscholen en behoeven meer zorg.Wij beschouwen het als onze verantwoordelijkheid deze kinderen extra zorg te geven bij hun ...
Rijswijk
0 van 0 stemmen
De Wingerd

De Wingerd

De Wingerd is een christelijke school voor leerlingen met een verstandelijke beperking in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. Vanuit onze christelijke identiteit willen we een omgeving bewerkstelligen die empathisch en respectvol is. De school ...
Groningen
0 van 0 stemmen
's Heeren Loo Opmaat

's Heeren Loo Opmaat

's Heeren Loo is in Nederland de grootste aanbieder van ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Aan kinderen, jongeren en volwassenen, aan mensen met lichte en ernstige beperkingen. Het aanbod is breed: van hulp bij ...
Amersfoort
0 van 0 stemmen
Bassischool De Bouwsteen

Bassischool De Bouwsteen

Het team aan de Griegstraat is enthousiast en zeer gevarieerd. Naast de directie zijn er er leerkrachten, logopedist, MRT docent, concierge, administratief medewerker. De school heeft een breed netwerk met het samenwerkingsverband Delft, ...
Delft
0 van 0 stemmen
SBO Het Kompas

SBO Het Kompas

SBO Het Kompas is een van de drie SBO scholen van de Aloysius Stichting binnen de Haarlemmermeer. Het Kompas biedt speciaal basisonderwijs voor kinderen met diverse leer- en gedragsvragen. Wij gaan uit van de mogelijkheden van ieder kind ...
Hoofddorp
0 van 0 stemmen
De Waterlelie in Cruquius

De Waterlelie in Cruquius

De Waterlelie verzorgt speciaal onderwijs voor kinderen en jongeren die (vermoedelijk) epilepsie hebben of bij wie medische/neurologische aandoeningen zijn vastgesteld die samengaan met een onderwijsbeperking of sociaal-emotionele ...
Cruquius
0 van 0 stemmen
Antoon van Dijkschool, Helmond

Antoon van Dijkschool, Helmond

Expertisecentrum Antoon van Dijkschool verzorgt speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) op maat aan ruim 200 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. Onze leerlingen zijn veelal zeer moeilijk lerende kinderen en ...
Helmond
0 van 0 stemmen
Reestoeverschool

Reestoeverschool

De leerlingen die op de Reestoeverschool worden aangemeld hebben een specfieke hulpvraag m.b.t. gedrag- en / of leren. De reguliere basisschool is niet (meer) in staat het kind van deze speciale hulp te voorzien. Onze school heeft die ...
Meppel
0 van 0 stemmen
De Twine

De Twine

De Twine is een school voor christelijk speciaal basisonderwijs in Dokkum. Wij zijn een voorziening voor het Samenwerkingsverband Noord-Oost Friesland. Dit houdt in dat wij kinderen van 44 basisscholen in onze regio ondersteunen die ...
Dokkum
0 van 0 stemmen
RENN4 - Regionaal Expertise Centrum Noord ...

RENN4 - Regionaal Expertise Centrum Noord ...

RENN4, het Regionaal Expertise Centrum Noord Nederland - cluster 4, is een samenwerkingsverband van een aantal scholen voor speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) voor kinderen met ernstige gedragsstoornissen en/of ...
Leeuwarden
0 van 0 stemmen
Conexus

Conexus

Conexus is bevoegd gezag over 29 scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in de gemeenten Heumen en Nijmegen. Bij Conexus werken ruim 900 medewerkers. Zij hebben de dagelijkse zorg voor onderwijs van ...
Nijmegen
0 van 0 stemmen
Het Regionaal Expertise Centrum Noordoost ...

Het Regionaal Expertise Centrum Noordoost ...

REC Noordoost Nederland is een expertisecentrum voor begeleiding van leerlingen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en langdurig zieke leerlingen. De tien onder het REC vallende speciale scholen bieden onderwijs aan deze ...
Emmen
0 van 0 stemmen
SSOE - Stichting Speciaal Onderwijs & ...

SSOE - Stichting Speciaal Onderwijs & ...

Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra (SSOE) is een expertisecentrum voor cluster 3-leerlingen. Wij bieden onderwijs, ondersteuning en ambulante begeleiding aan kinderen en jongeren met een beperking in de leeftijd van 3 tot 20 ...
Eindhoven
0 van 0 stemmen

Resultaat 1 t/m 20 van 93 resultaten