Natuurorganisatie En Milieuorganisatie

Hieronder vindt je een overzicht van de 20 beste websites in de rubriek natuurorganisatie en milieuorganisatie. Hoort jouw website ook in de rubriek natuurorganisatie en milieuorganisatie thuis, maar is deze nog niet bekend bij ons dan kan je je website gratis aanmelden.
Je website maakt dan automatisch kans om bij de beste 20 websites in de rubriek natuurorganisatie en milieuorganisatie te behoren.
Wil je als eerste getoond worden in de rubriek natuurorganisatie en milieuorganisatie? Plaats dan een Top Vermelding.

Landschap Noord-Holland

Landschap Noord-Holland

Ontstaan in 1936 en uitgegroeid tot een doelgerichte en dynamische organisatie. Het Landschap behoudt en ontwikkelt natuur, landschap en cultuurhistorie in Noord-Holland. Dat doen wij in 96 eigen gebieden, 4.448 hectare groot. Daarnaast ...
Castricum
0 van 0 stemmen
Limburgs Landschap

Limburgs Landschap

De STICHTING HET LIMBURGS LANDSCHAP is al sinds 1931 actief met het beschermen van natuurgebieden in Limburg. De Stichting beschermt zo'n 8.000 ha natuurgebied verdeeld over 61 gevarieerde natuurgebieden. Deze zijn allemaal gastvrij ...
Lomm
0 van 0 stemmen
Milieucentrumutrecht

Milieucentrumutrecht

MCU is het stedelijk centrum voor natuur en milieu en vormt de schakel tussen de inwoners van Utrecht en het gemeentelijk milieubeleid. Missie: een duurzame ontwikkeling van de stad Utrecht en omgeving stimuleren. De komende vier jaar ...
Utrecht
0 van 0 stemmen
Groene Takken

Groene Takken

Bij Groene Takken vindt u alles om zelf oesterzwammen, shii-takes en andere paddenstoelen te kweken. De paddenstoelen groeien op stammetjes die u in de tuin of op het balkon kunt zetten. Zo krijg je 'Eetbaar hout'. Wij hebben stammetjes ...
Wageningen
0 van 0 stemmen
Het Centrum voor natuur- en milieueducatie

Het Centrum voor natuur- en milieueducatie

CNME, het Centrum voor natuur- en milieueducatie Westelijke Mijnstreek, bevordert duurzaamheid en natuur- en milieubewust gedrag in Zuid-Limburg. Vanuit Sweikhuizen worden activiteiten en excursies georganiseerd en lespakketten en ...
Sweikhuizen
0 van 0 stemmen
De Koppel natuuractiviteitencentrum ...

De Koppel natuuractiviteitencentrum ...

Welkom op de internetsite van De Koppel, het natuuractiviteitencentrum van Hardenberg. De Koppel is voor jong en oud, voor de inwoners van Hardenberg en voor recreanten. Voor iedereen die meer wil weten over natuur en milieu. En voor ...
Hardenberg
0 van 0 stemmen
Friese Milieu Federatie

Friese Milieu Federatie

De Friese Milieu Federatie maakt zich sterk voor de ontwikkeling van een duurzaam Fryslân, waarin een vitale natuur, een gezond milieu en een robuust landschap centraal staan. Wij lopen voorop om kansrijke en duurzame vernieuwingen te ...
Leeuwarden
0 van 0 stemmen
Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer

Wij, de medewerkers van Staatsbosbeheer, beschermen en ontwikkelen het kenmerkende groene erfgoed van Nederland. Wij zijn er op gericht dat huidige en toekomstige generaties de vele belangrijke waarden van natuur kunnen beleven, in balans ...
Appelscha
0 van 0 stemmen
Vereniging Das & Boom

Vereniging Das & Boom

De Stichting Das Boom Opvang en Avies maakt deel uit van de De afdeling Advies van de stichting Das Boom is een adviesbureau voor overheden, bedrijven, adviesbureaus en particulieren rond alle denkbare interacties tussen mens en das. ...
Beek Ubbergen
0 van 0 stemmen
SOVON Vogelonderzoek Nederland

SOVON Vogelonderzoek Nederland

Welke vogels komen voor in Nederland, hoeveel zijn het er en waar zitten ze? Gaan ze voor- of achteruit en waarom? Om daar antwoord op te krijgen organiseert SOVON landelijke vogeltellingen. De staat dit jaar wat SOVON betreft in het teken ...
Beek Ubbergen
0 van 0 stemmen
Nationaal Park de Weerribben

Nationaal Park de Weerribben

Welkom in De Weerribben en De Wieden! Je ziet er alle schakeringen in de ontwikkeling van open water tot moerasbos. Oprukkende oeverbegroeiing en dichtgroeiend water, drijftillen, rietlanden en voedselarm grasland. Typische moerasbewoners ...
Ossenzijl
0 van 0 stemmen
Alertis

Alertis

Alertis, bekend van Het Berenbos in Ouwehands Dierenpark Rhenen, beschermt de beer in het wild en helpt de beer in nood. In Het Berenbos worden getraumatiseerde en voormalige circus- en theaterberen opgevangen en in staat gesteld om weer ...
Rhenen
0 van 0 stemmen
IVN Vereniging voor natuur- en milieueducatie

IVN Vereniging voor natuur- en milieueducatie

IVN draagt bij aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu, landschap en leefomgeving. In elke provincie zijn IVN-beroepskrachten werkzaam in een IVN Consulentschap en vrijwilligers in . Klik op de gewenste ...
Amsterdam
0 van 0 stemmen
Vogelbescherming Nederland

Vogelbescherming Nederland

Komt op voor in het wild levende vogels en hun leefgebieden. In Nederland en wereldwijd. Samen met mensen die bescherming van vogels en natuur belangrijk vinden. Zo dragen we bij aan het behoud van de natuur en aan een leefbare wereld.
Zeist
0 van 0 stemmen
Landschapsbeheer Drenthe

Landschapsbeheer Drenthe

Landschapsbeheer Drenthe maakt deel uit van het samenwerkingsverband Landschapsbeheer Nederland. Dit bestaat uit twaalf zelfstandige provinciale organisaties Landschapsbeheer met een landelijk bureau.
Assen
0 van 0 stemmen
Het Natuurloket - beschermde planten en ...

Het Natuurloket - beschermde planten en ...

Beheert gegevens over de aanwezigheid van beschermde planten en dieren in Nederland. Over de organisatie, de natuurregelgeving, gedetailleerde beschrijving van de gegevens en bestelinformatie.
Wageningen
0 van 0 stemmen
Vereniging voor Zoogdierkunde en ...

Vereniging voor Zoogdierkunde en ...

De VZZ: bescherming en studie van inheemse zoogdieren in Nederland en Vlaanderen. Activiteiten: werkgroepen, veldwerk, studies, inventarisaties, monitoring, advies, voorlichting en informatie
Arnhem
0 van 0 stemmen
Greenpeace Nederland

Greenpeace Nederland

Greenpeace is een internationale, onafhankelijke milieu organisatie die mondiale milieuproblemen aan de kaak stelt. Het doel van Greenpeace is een duurzaam evenwicht tussen mens en milieu.
Amsterdam
0 van 0 stemmen
It Fryske Gea

It Fryske Gea

It Fryske Gea is de provinciale vereniging voor natuurbescherming in Fryslân. Zij heeft als doel bescherming, behoud en ontwikkeling van natuur, landschap en cultureel erfgoed in Fryslân.
Beetsterzwaag
0 van 0 stemmen
Landgoed Schovenhorst

Landgoed Schovenhorst

Vrij toegankelijke bomentuin in Putten (Gelderland) met arboretum en pinetum. Geschiedenis, overzicht van collecties, agenda en informatie over bezoeken, activiteiten en de organisatie.
Putten
0 van 0 stemmen

Resultaat 1 t/m 20 van 67 resultaten